Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec)

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec)

Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam (Skypec) đang dẫn đầu trong thị trường nhiên liệu hàng không trong nước và khu vực. Trong suốt 27 năm thành lập, SKYPEC liên tục có thêm nhiều khách hàng và đối tác mới, không ngừng mở rộng mạng lưới kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng quản lý và dịch vụ để khẳng định vị thế đứng đầu của mình trong thị trường nhiên liệu hàng không Việt Nam.

Chương trình đã tổ chức