Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Diễn đàn Quốc gia Nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam

Địa chỉ
Trung tâm hội nghị Quốc gia
Quy mô
1000 khách
Thời gian
16/11/2019

Chia Sẻ :