LỄ ĐỘNG THỔ NHÀ MÁY Z127 MỚI - TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

LỄ ĐỘNG THỔ NHÀ MÁY Z127 MỚI - TỔNG CỤC CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Địa chỉ
HỒNG TIẾN - PHỔ YÊN - THÁI NGUYÊN
Quy mô
250 khách
Thời gian
21/3/2024

Chia Sẻ :