LG DISPLAY VIETNAM - HR TEAM - DU LỊCH HÈ 2024

LG DISPLAY VIETNAM - HR TEAM - DU LỊCH HÈ 2024

Địa chỉ
FLAMINGO CÁT BÀ RESORT
Quy mô
50 KHÁCH
Thời gian
30-31/5/2024

Chia Sẻ :